Innehåller era lim formaldehyd?

Nej, vi tillsätter inget formaldehyd i limmen.